GitHub地址:
 
https://github.com/0oVicero0/serverSpeeser_Install
 
serverSpeeder_support_kernel
 
https://github.com/0oVicero0/serverSpeeder_kernel/blob/master/SystemList.md
 
Linux serverSpeeder Install (安装):
 
wget --no-check-certificate -O appex.sh https://raw.githubusercontent.com/0oVicero0/serverSpeeser_Install/master/appex.sh && chmod +x appex.sh && bash appex.sh install
 
Linux serverSpeeder force Install (强制安装指定内核版本的锐速):
 
wget --no-check-certificate -O appex.sh https://raw.githubusercontent.com/0oVicero0/serverSpeeser_Install/master/appex.sh && chmod +x appex.sh && bash appex.sh install '${Kernel Version}'
 
Linux serverSpeeder Unstall (卸载):
 
wget --no-check-certificate -O appex.sh https://raw.githubusercontent.com/0oVicero0/serverSpeeser_Install/master/appex.sh && chmod +x appex.sh && bash appex.sh unstall
 
使用方法:
 
启动命令     /appex/bin/lotServer.sh start 
状态查询     /appex/bin/lotServer.sh status
停止加速     /appex/bin/lotServer.sh stop